Wanneer?
Farmaceutisch Vakman:
 • 9 november 2020 in 2 delen: 1,5 uur 's ochtends en 1,5 uur 's middags.
  LET OP: alleen als de regelgeving dit toestaat!

Examenreglement Farmaceutisch Vakman (pdf file)

Normering zoals bepaald door de examencommissie volgens artikel 7b. (pdf file)

Farmaceutisch Technicus:

 • Algemeen gedeelte nieuwe uitgave (2013 of later) 2x per jaar in 2 delen: 's ochtends 2 uur en 's middags 2 uur. Het Examen Farmaceutisch Technicus, Algemeen Gedeelte kan als aparte deelexamens worden afgelegd. Dat wil zeggen de hoofdstukken 1 t/m 6 's morgens en de hoofdstukken 7 t/m 12 's middags. Uiteraard blijft de mogelijkheid het gehele examen ook op één dag af te leggen.
 • Specialistische delen 1x per jaar in 2 delen: 's ochtends 2 uur en 's middags 2 uur.
  De specialistische delen kunnen niet als deelexamen worden afgelegd.

Examenreglement Farmaceutisch Technicus (pdf file)

Normering zoals bepaald door de examencommissie volgens artikel 7b. (pdf file)

Goede Distributie Praktijken:

 • Op elk gewenst moment.

Diploma's
Farmaceutisch Vakman:
 • diploma voor de gehele opleiding
Farmaceutisch Technicus:
 • certificaat voor het algemene gedeelte (beide delen)
 • diploma voor het algemene gedeelte + 1 vervolgmodule
 • diploma voor elke extra vervolgmodule
 • gouden diploma na het behalen van alle vier vervolgmodulen

Alle diploma's en certificaten worden door de Rijksgecommitteerde mede ondertekend.

Goede Distributie Praktijken:
 • certificaat voor de behaalde leerroute

Uitslag:
Farmaceutisch Vakman en Farmaceutisch Technicus:

Ongeveer zes weken na het examen ontvangen de kandidaten via hun bedrijf de uitslag.

Goede Distributie Praktijken:
Direct na het afleggen van de toets kan een certificaat met het behaalde resultaat worden uitgeprint.

De Stichting verzorgt de organisatie en de administratieve afhandeling van
de examens van Farmaceutisch Vakman en Farmaceutisch Technicus. Deze examens worden afgenomen door examencommissies die zijn ingesteld door het Bestuur van Edufarma. Het examen staat onder toezicht van een
Rijksgecommitteerde benoemd door de Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg.

Inmiddels gelden de Edufarma -diploma's als belangrijk criterium
voor promotiemogelijkheden of het vervullen van meer
gespecialiseerde functies.


Examenrooster 2020/2021

2020
   
Farmaceutisch Vakman 1 april VERVALT
   
Farmaceutisch Technicus
Algemeen Gedeelte 1 april VERVALT
Verpakken 1 april VERVALT
Vloeibare en Halfvaste Toedieningsvormen 1 april VERVALT
   
Farmaceutisch Vakman 9 november
   
Farmaceutisch Technicus
Algemeen Gedeelte 9 november
Verpakken 9 november
Vloeibare en Halfvaste Toedieningsvormen 9 november
   
2021
   
Farmaceutisch Vakman 14 april
   
Farmaceutisch Technicus  
Algemeen Gedeelte 14 april
Vaste toedieningsvormen 14 april
Steriele Toedieningsvormen 14 april

Farmaceutisch Vakman wordt in 2018 afgenomen volgens de vierde (2018) en derde druk (2015) van het leerboek Farmaceutisch Vakman. Wijzigingen in 3e druk zie leerboek 2015 (3e druk)
Het Algemeen gedeelte wordt in april 2018 afgenomen volgens het leerboek 2013 of later en in november 2018 volgens het leerboek 2017. In 2017 is het Algemeen gedeelte herdrukt. Leerboek 2017 (3e druk).