Bedrijven en instellingen die zich bij Edufarma willen aansluiten, kunnen een schriftelijk verzoek hiertoe indienen bij Edufarma, Postbus 960, 3700 AZ Zeist, ter attentie van het bestuur.

Bij de aanvraag dient een kopie van de productievergunning voor farmaceutische producten te zijn gevoegd of een duidelijke omschrijving van de activiteiten van het bedrijf of de instelling op het gebied van farmaceutische productie, distributie, of gerelateerde diensten of goederen Bedrijven en instellingen die zich bij Edufarma willen aansluiten, betalen een eenmalige bijdrage van € 1.000,-