Bericht 2020-1: Examenrooster 2020

LET OP: alle examens van 1 april VERVALLEN als gevolg van het Corona-virus!

 
2020
   
   
Farmaceutisch Vakman 9 november
   
Farmaceutisch Technicus
Algemeen Gedeelte 9 november
Verpakken 9 november
Vloeibare en Halfvaste Toedieningsvormen 9 november

LET OP: alleen als de regelgeving dit toestaat!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht 2020-2: Farmaceutisch Technicus Steriele toedieningsvormen

Het is zo ver! Met trots meldt de Stichting Edufarma dat het geheel vernieuwde deel Steriele Toedieningsvormen van de leergang Farmaceutisch Technicus gereed is en vanaf heden besteld kan worden!

Het leerboek is ten opzichte van de oude druk geheel herzien. De lay-out is volgens het nieuwe ontwerp dat al eerder is gebruikt voor Farmaceutisch Technicus Algemeen Gedeelte en Farmaceutisch Technicus Verpakken. Bij de vernieuwing is gebruik gemaakt van de opmerkingen die in de loop van de laatste jaren zijn verzameld bij cursisten en begeleiders. De inhoud is aangepast aan de actuele stand van zaken in de farmaceutische industrie. De cursusmap is omvangrijker geworden door het toevoegen van functionele illustraties, processchema’s en een uitgebreide index. Edufarma is er van overtuigd dat de leerstof hierdoor gemakkelijker te bestuderen is.

En de cursusmap is (daarna) prima te gebruiken als naslagwerk.

Het eerstvolgende examen FT Steriele Toedieningsvormen is op 14 april 2021. Het oude boek is hiervoor niet meer te gebruiken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht 2020-3 Informatie betreffende de examens op 1 april en 9 november 2020

LET OP: alle examens van 1 april VERVALLEN als gevolg van het Corona-virus!

De volgende examens vinden plaats op 9 november 2020

Gisteren heeft het Bestuur van Edufarma vergaderd betreffende de nieuwe examendata.

Hierbij de besluiten:

  1. De examens van de specialisaties (Vloeibare en Halfvaste Toedieningsvormen en Verpakken) die voor 1 april gepland stonden worden naar 9 november a.s. verschoven.
  2. De examens van de specialisaties (Vaste Toedieningsvormen en Steriele Toedieningsvormen) die voor 9 november a.s. gepland staan worden naar 14 april 2021 verschoven.
  3. De kandidaten Farmaceutisch Vakman, Farmaceutisch Technicus Algemeen Gedeelte, Vloeibare en Halfvaste Toedieningsvormen en Verpakken, die de oproepbrief voor een van genoemde examens ontvingen, kunnen zich met voorrang t/m dinsdag 1 september opnieuw aanmelden voor de examens die op 9 november a.s. afgenomen worden. Vanaf 2 september staat de inschrijving open voor nieuw aan te melden kandidaten.
  4. In de komende weken ontvangt u een credit factuur betreffende het gefactureerde examengeld voor 1 april.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht 2019-1: 7500e diploma uitgereikt!

De Stichting Edufarma heeft de mijlpaal van 7500 diploma’s (diploma’s Farmaceutisch Vakman/-vrouw en diploma’s Farmaceutisch Technicus samen geteld) bereikt! Op 16 januari 2019 is dit diploma (het is een diploma Farmaceutisch Vakman/-vrouw) feestelijk uitgereikt aan een medewerkster van Tiofarma (Oud-Beijerland) Hierbij waren o.a. een aantal bestuursleden van Edufarma en het management van Tiofarma aanwezig.

De belangstelling voor de cursussen van Edufarma (Farmaceutisch Vakman/-vrouw en de delen van Farmaceutisch Technicus) blijft flink groeien. De farmaceutische maakindustrie leeft in Nederland!

Tijdens de bijeenkomst benadrukte Joost van Zutven, voorzitter van de Stichting, het belang van het opleiden van medewerkers in de farmaceutische bedrijven. Hij bedankte de vele vrijwilligers die activiteiten doen voor Edufarma; zonder deze vrijwilligers is Edufarma immers niet in staat het lesmateriaal up-to-date te houden en de examens te organiseren. Hij bedankte vervolgens heer Hans Waals (managing director van Tiofarma) voor de geboden gastvrijheid.

De geslaagden van Tiofarma kregen hierna hun diploma uitgereikt door de heren Vree (de rijksgecommitteerde) en Gusdorf (voorzitter examencommissie Farmaceutisch Vakman/- vrouw).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht 2019-2: Herdruk Algemeen Gedeelte

In 2017 is het Algemeen Gedeelte herdrukt. Het examen in november zal worden afgenomen volgens deze uitgave. Voor de wijzigingen zie de pagina examens.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht 2019-3: Herdruk Farmaceutisch Vakman

Door het grote aanhoudende succes van de cursus Farmaceutisch Vakman zijn we alweer toe aan de vierde druk! In deze vierde druk (2018) zijn een aantal tekstuele verbeteringen aangebracht. Daarnaast is de tekst hier en daar verduidelijkt naar aanleiding van opmerkingen van cursisten en begeleiders. Waar nodig is de tekst aangepast aan de actualiteit. De belangrijkste wijzigingen betreffen de begrippen IGZ en pyrogenen; zij zijn vervangen door respectievelijk IGJ en endotoxinen. Toegevoegd is serialisatie van verpakkingen.

De oude begrippen IGZ en pyrogenen zullen op de examens van 2018 nog goed gerekend worden en er zullen geen vragen gesteld worden over serialisatie. De voorgaande derde druk blijft daarmee dus bruikbaar voor cursisten.

Edufarma blijft zich met deze nieuwe druk inzetten voor het vergroten van de kennis van medewerkers in het farmaceutisch bedrijfsleven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------