Bericht 2019-1: Examenrooster 2019
2019
Farmaceutisch Vakman 10 april
   
Farmaceutisch Technicus
Algemeen Gedeelte 10 april
Verpakken 10 april
Vloeibare en halfvaste Toedieningsvormen 10 april
   
Farmaceutisch Vakman 11 november
   
Farmaceutisch Technicus
Algemeen Gedeelte 11 november
Vaste toedieningsvormen 11 november
Steriele Toedieningsvormen 11 november

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht 2019-2: Informatie betreffende de examens op woensdag 10 april 2019

De brief met informatie voor de examens op 10 april 2019 wordt eind januari 2019 gemaild en per post verstuurd.

De inschrijfformulieren staan hieronder (open een formulier door te klikken op de onderstreepte woorden). Tevens zijn deze bij de secretaris van de examencommissie verkrijgbaar.


De formulieren kunnen op de computer ingevuld worden en moeten uiterlijk donderdag 7 maart 2019 in het bezit zijn van de secretaris van de examencommissie. Adres zie onder Contact op de website.

De oproepbrieven zullen in het begin van week 12 per post naar de betreffende bedrijven verzonden worden.

De factuur voor het examengeld wordt direct hierbij gevoegd. Mochten er kandidaten vr 2 april 12.00 uur worden teruggetrokken dan zal hiervoor een credit factuur gemaakt worden. De examens worden zoals voorgaande jaren afgenomen in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein.

Het verloop van de examendag voor kandidaten Farmaceutisch Vakman is als volgt:
  • examen s morgens van 11.00 tot 12.30 (meerkeuze vragen)
  • lunch van 12.30 tot 13.30
  • examen s middags van 13.30 tot 15.00 (open vragen).
Het verloop van de examendag voor kandidaten Farmaceutisch Technicus, Algemeen Gedeelte is als volgt:
  • examen s morgens van 10.30 tot 12.30 uur (hoofdstuk 1 t/m 6)
  • lunch van 12.30 tot 13.30 uur
  • examen s middags van 13.30 tot 15.30 uur (hoofdstuk 7 t/m 12).

Degenen die het gehele examen Algemeen Gedeelte afleggen moeten dus de hele dag aanwezig zijn.
Degenen die een specialisatie examen afleggen moeten ook de hele dag aanwezig zijn.
Voor alle kandidaten wordt de lunch verzorgd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht 2018-3: Herdruk Algemeen Gedeelte

In 2017 is het Algemeen Gedeelte herdrukt. Het examen in november zal worden afgenomen volgens deze uitgave. Voor de wijzigingen zie de pagina examens.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht 2018-4: Herdruk Farmaceutisch Vakman

Door het grote aanhoudende succes van de cursus Farmaceutisch Vakman zijn we alweer toe aan de vierde druk! In deze vierde druk (2018) zijn een aantal tekstuele verbeteringen aangebracht. Daarnaast is de tekst hier en daar verduidelijkt naar aanleiding van opmerkingen van cursisten en begeleiders. Waar nodig is de tekst aangepast aan de actualiteit. De belangrijkste wijzigingen betreffen de begrippen IGZ en pyrogenen; zij zijn vervangen door respectievelijk IGJ en endotoxinen. Toegevoegd is serialisatie van verpakkingen.

De oude begrippen IGZ en pyrogenen zullen op de examens van 2018 nog goed gerekend worden en er zullen geen vragen gesteld worden over serialisatie. De voorgaande derde druk blijft daarmee dus bruikbaar voor cursisten.

Edufarma blijft zich met deze nieuwe druk inzetten voor het vergroten van de kennis van medewerkers in het farmaceutisch bedrijfsleven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------