Het volgende cursusmateriaal is voor bij Edufarma aangesloten bedrijven en instellingen beschikbaar

 • cursusboek Farmaceutisch Vakman (4e druk 2018), per boek € 175,-
 • cursusboek Farmaceutisch Technicus - Algemeen Gedeelte (uitgave 2017)  
  € 195,-
 • cursusboek Farmaceutisch Technicus - Verpakken (uitgave 2018), per boek  
  € 195,-
 • cursusboek Farmaceutisch Technicus - Steriele Toedieningsvormen (uitgave 2019), per boek  
  € 215,-
 • cursusboeken Farmaceutisch Technicus, Vaste Toedieningsvormen en Vloeibare en Halfvaste Toedieningsvormen, per deel
  € 120,-

Het is beslist niet toegestaan de inhoud van de cursusboeken te kopiëren, dan wel aan derden te verstrekken, resp. ter inzage te geven (auteursrecht). Ook is het niet toegestaan het cursusmateriaal voor andere doeleinden te gebruiken.
Met uitzondering van de Cd-rom cursussen, is een aangesloten bedrijf of instelling verplicht om voor iedere examenkandidaat een individuele set cursusmateriaal af te nemen, en wel voor die onderdelen waarin de kandidaat examen wil afleggen.

Het examengeld (inclusief lunch) bedraagt € 205,- per kandidaat per onderdeel.

De begeleiding van de studenten geschiedt in eigen beheer, met andere woorden door deskundige(n) van uw bedrijf of instelling. U kunt er ook voor kiezen om een derde partij in te huren voor het begeleiden van de cursussen. Ook dan geldt dat het auteursrecht bij Edufarma blijft en mag het cursusmateriaal niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Boeken kunnen schriftelijk bij het secretariaat besteld worden. 

De interactieve CD-rom GDP is niet meer verkrijgbaar. Inmiddels is er een geheel nieuwe cursus waarin alle aspecten van de nieuwe EU GDP-richtsnoeren aan bod komen.
De cursus is gratis voor medewerkers van bedrijven en instellingen die bij Edufarma zijn aangesloten.

Op onze website staat een digitaal aanvraagformulier voor de GDP cursus dat door een contactpersoon van uw bedrijf of instelling moet worden ingevuld. Op dit formulier kunt u aangeven voor hoeveel medewerkers u toegang wilt verkrijgen. Per medewerker zal er vervolgens een toegangscode worden verstrekt. De contactpersoon voert de medewerkers en codes in het systeem en laat het systeem de medewerkers een e-mail sturen. Daarna kunnen uw medewerkers aan de gang gaan. Zij kunnen de cursus afsluiten met een toets. Het toetsresultaat wordt bewaard. Hiermee kan aangetoond worden dat de cursus wel/niet met goed gevolg is gedaan.