De Stichting Edufarma op weg naar de toekomst.

De Stichting Edufarma is in 1985 in het leven geroepen omdat toen bij de in Nederland producerende farmaceutische bedrijven, groot en klein, de behoefte bestond aan een farmaceutisch gerichte opleiding voor operationele medewerkers. Vrijwel alle in Nederland producerende farmaceutische bedrijven en vele aanverwante organisaties zijn nu aangesloten bij de Stichting Edufarma. In de afgelopen 30 jaar hebben duizenden medewerkers van de aangesloten bedrijven de cursussen van de Stichting Edufarma gevolgd.

Het succes van de opleidingen heeft de verwachtingen ver overtroffen. Inmiddels gelden de Edufarma -diploma's als belangrijk criterium voor promotiemogelijkheden of het vervullen van meer specialistische functies.

De Stichting heeft een aanzienlijk deel van de cursus geactualiseerd en heeft ook nieuwe cursussen ontwikkeld. Inmiddels bestaat het cursusaanbod naast Farmaceutisch Vakman en de cursus Farmaceutisch Technicus (5 modules) uit de meer specifieke cursussen GDP, Inkomende Goederen en Cold Chain Management. Daarmee is de doelgroep veel breder binnen farmaceutische organisaties. Het bestuur van de Stichting heeft afgelopen jaar uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen het farmaceutische landschap. Daarbij is gekeken welke opleidingsbehoeften er zijn.

Het bestuur van de Stichting heeft een heldere visie en missie geformuleerd waarbij de bijbehorende strategie de komende jaren zal worden uitgerold. Binnen die nieuwe missie is er ruimte ontstaan om met onze kernactiviteiten een nog breder segment binnen de farmaceutische bedrijfstak te bedienen.

De Stichting Edufarma verzorgt een systeem van hoogwaardige opleidingen, met door de overheid erkende examens en diploma’s, voor medewerkers in de producerende farmaceutische bedrijven en aanverwante instellingen en organisaties.

Een van onze belangrijke strategische pijlers blijft het werven van deskundige vrijwilligers om de Stichting te ondersteunen bij het ontwikkelen en actualiseren van cursusmateriaal.

Stichting Edufarma en de AVG


Stichtingsbestuur:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

 
 
       
Drs Ch.F. Gusdorf, Nijevecht Consultancy
 
Drs E.A.A.M. Ligtenberg,
Abbott Healthcare
Products bv
   
Drs J. van Zutven,
MSD
Drs M.M. van der Meulen,
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 
Drs M.J. Keulen-Jongh Visscher,
FAL Duiven
 
Drs P.M. Schoone