De opleiding Farmaceutisch Vakman biedt de theoretische vakkennis die voor de industriële bereiding van geneesmiddelen vereist is.

Doelgroep:
Edufarma heeft deze cursus ontwikkeld voor productiemedewerkers en medewerkers van afdelingen zoals planning, magazijn, technische dienst en kwaliteitsbewaking, kortom alle medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij het produceren, verpakken en distribueren van geneesmiddelen.

De Farmaceutisch Vakman of –vrouw is een specialist, die met zorg een goed product samenstelt.
Hij of zij:
 • zet productieprocessen in gang en controleert processen die in gang zijn;
 • overziet het geheel van schakels in het productieproces;
 • kent het belang van zijn/haar werkzaamheden in het gehele productieproces;
 • beseft dat zijn/haar werk bijdraagt aan de gezondheid van de gebruikers van het product;
 • handelt naar deze grote verantwoordelijkheid door altijd:
  • volgens vaste procedures te werken en afwijkingen tijdens de productie te melden;
  • aandacht te hebben voor schoon werken;
  • discipline te tonen in hygiëne.

Doel:
Deze cursus geeft een theoretische basis voor het werken in de farmaceutische industrie.

Niveau:
De leesbaarheid van de teksten zijn vergelijkbaar met die van het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De Stichting Edufarma gaat er vanuit dat de kandidaat enige kennis van biologie heeft. Zo zijn bij voorbeeld woorden als bloedsomloop en zenuwstelsel niet uitgebreid toegelicht, maar zijn deze alleen gebruikt om de werking van geneesmiddelen uit te leggen.

Studietijd en begeleiding:
Het bedrijf verzorgt eventueel de cursusbegeleiding, lesdata en locaties. Wij verwachten dat er 30 uur aan begeleiding nodig is naast zelfstudie en het maken van opdrachten. Hoeveel tijd dat gaat kosten hangt af van het leertempo, de reeds aanwezig kennis en ervaring.

Opbouw:
De cursus is opgebouwd uit drie delen:

 1. De productieomgeving;
 2. Dit eerste deel gaat over het belang van het werk in een farmaceutisch productiebedrijf en waarom zorgvuldig werken zo belangrijk is.
 3. Het product;
 4. Het tweede deel gaat over de vraag: ‘Wat wordt in de farmaceutische industrie gemaakt’.
 5. Het productieproces. Het derde deel gaat over het werk: ‘Hoe worden geneesmiddelen op de juiste manier gemaakt?’.

Leerboek en examen:
Deze cursus is een volledige voorbereiding op het landelijk examen van de Stichting Edufarma ‘Farmaceutisch Vakman’. In de leerdoelen is aangegeven welke specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn om voor het examen te kunnen slagen. De aanschaf van het leerboek geeft recht op deelname aan het erkende examen. Er is wel examengeld verschuldigd. In januari 2018 is de vierde druk verschenen. Deze wijkt nauwelijks af van de derde druk. De derde druk (2015) blijft geschikt voor de examens Farmaceutisch Vakman in 2018. De verschillen tussen de derde en eerdere drukken zijn te vinden onder Farmaceutisch Vakman tabje Inhoud.